ACHAT Privilege – Részvételi feltételek

1. Ügyfélkapcsolat

1.1 Az ACHAT Hotel-, un ImmobilienbetriebsGmbH megjutalmazza az ACHAT Privilege résztvevő ügyfelek hűségét. Az ACHAT Privilege programok minden résztvevője elfogadja a következő részvételi feltételeket, amelyben a beleegyezését a jelentkezési űrlapon elhelyezett pipával jelzi és felhasználja az ACHAT Privilege Card-ot.

1.2 ACHAT Privilege ügyfél lehet minden 18. életévét betöltött természetes személy. A részvétel ingyenes. A program lebonyolításához mindegyik ügyfél kap egy ACHAT Privilege Card-ot az ügyfélszámával.

1.3 Kérjük, hogy a jelentkezéskor megadott adataiban bekövetkezett változást telefonon, írásban, vagy a www.achat-hotels.com internetes oldalunkon keresztül közölje az ACHAT Hotels Deutschland-dal.

2. Az ACHAT Privilege ügyfelek előnyei

A tagok az ACHAT Privilege Card-juk segítségével minden, az ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebs GmbH-hez tartozó szállodában ACHAT Privilege ügyfélként tudják magukat igazolni és a jövőbeli szállásolások alkalmával, amely szállásokat közvetlenül a www.achat-hotels.com honlapon, vagy telefonon, illetve e-mailben foglalnak a szállodában a következő szolgáltatásokból profitálhatnak:

  • A Business-szoba ingyenes cseréje Superior-szobára (az elérhetőség függvényében)
  • Ingyenesen kétágyas szoba
  • Ingyenes reggeli
  • Előnyben részesítés a főszezonban/Utolsó szoba elérhetőség
  • Gyümölcstál a szobában
  • 20% kedvezmény a szállodai étteremben és bárban kapható ételekből és italokból

3. A tagság feltételei

Az ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebs GmbH az ACHAT Privilege-re való jelentkezéskor ellenőrzi az adott vendégek szállásfoglalásának volumenjét. Az ACHAT Privilege tagság elnyeréséhez a következő szállásfoglalási volument kell elérni:

Egy adott vendégnek (természetes személynek) legalább 20 szállásfoglalást kell generálnia.

A szállásfoglalás volumenjét az ACHAT szállodák foglalási szoftvere minden tartózkodásnál automatikusan rögzíti. Az ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebs GmbH-hoz tartozó szállodák kérésre az ügyfélszám megadása ellenében tájékoztatják az ACHAT Privilege ügyfeleket az aktuális szállásfoglalási volumenjükről.

4. Az ACHAT Privilege előnyök kifizetése

Az ACHAT Privilege előnyök (lásd. 2. pontot) kifizetése nem lehetséges. Nincs jogszabályban biztosított jogos igény a kifizetésre.

5. Az ACHAT Privilege Card érvényessége

Az ACHAT Privilege Card mindaddig érvényes marad, amíg a kártyabirtokos ACHAT Privilege tag.

6. A kártya elvesztése

6.1 A kártyabirtokos köteles gondosan megőrizni az ACHAT Privilege Card-ot és óvni azt a jogosulatlan felhasználástól.

6.2 Az ACHAT Privilege Card használatára kizárólag a kártyabirtokos jogosult, a kártya nem átruházható.

6.3 Az ACHAT Privilege tag a kártya elvesztése, illetve az ACHAT Privilege Card harmadik személy általi használatának gyanúja esetén köteles haladéktalanul tájékoztatni az ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebs GmbH-t.

6.4 Az ACHAT Privilege Card elvesztése esetén a kártyabirtokos az ACHAT Hotel- und Immobilienbetribes GmbH-tól pótkártyát igényelhet.

7. Az általános részvételi feltételek felmondása, megszüntetése és módosítása

7.1 A tagok az ACHAT Privilege programban történő részvételüket határidő nélkül szöveges üzenetben, illetve írásban bejelentve az ACHT Hotel- und Immobilienbetriebs GmbH felé megszüntethetik.

7.2  Az ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebs GmbH általi felmondás csak megfelelő felmondási határidő betartásával lehetséges, amennyiben nem alapos okból történő azonnali hatályú felmondásra kerül sor. A felmondás írásban lehetséges. A kártyabirtokos köteles az ACHAT Privilege Card-ot a felmondási határidő lejártával, illetve alapos okból történő felmondás esetén a felmondás közlésével egyidejűleg használhatatlanná tenni. A felmondás hatályba lépésével egyidejűleg megszűnnek a 2. pontban meghatározott előnyök.

7.3 Az ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebs GmbH fenntartja a az ACHAT Privilege programnak egy meghatározott határidő betartása mellett, illetve fontos ok fennállása esetén ilyen határidő betartása nélkül a tag ingóságainak megőrzése mellett történő megszüntetésének, kiegészítésének, illetve módosításának, valamint a részvételi feltételek módosításának, illetve kiegészítésének jogát, ha az a program egyszerű és biztonságosabb lebnyolítása, valamint különösen, ha a visszaélések megakadályozása érdekében szükséges. A módosítások az ACHAT Privilege tagokkal előzetesen írásban, az utolsó ismert címükön közlésre kerülnek. A módosítás elfogadottnak minősül, ha a tag a közlés postai bélyegzőjének dátumától számított egy hónapon belül a 7.1 pont szerint nem mondja fel, illetve ha a tag ezen határidő lejártát követően az ACHAT Privilege Card-ot, illetve az ügyfélszámát tovább használja az ACHAT szállodákban. Erről az ACHAT Privilege tagokat a közleményben még egyszer külön tájékoztatjuk.

A részvételi feltételek aktuális változata mindig rendelkezésre áll az interneten, illetve megtekinthető az ACHAT Hotelekben.

8. Egyéb rendelkezések

Kizárólag a német jog irányadó. Ha az ügyfeleknek nincs általános belföldi bíróságuk, akkor a Mannheim-i bíróság jár el.

Egy szimpatikus vállalat növekedési pályán.

Az ACHAT csoport 35 szállodát üzemeltet a Comfort Class, First Class és emelt First Class szegmensben, valamint 2017 óta a Premium Budget szegmensben Németországban, Ausztriában (Salzburg) és Magyarországon (Budapest) 4 erős márkában

 

További információ

Mit dem ACHAT Hotel Newsletter sind Sie immer ganz aktuell informiert über die Welt der Gastlichkeit bei den ACHAT Hotels.